Wendy Vanselows friesische Kolumne: A guard

Wan ham ään för blumen tu intresiarin begand, bosker al bi a bleeden käänt an sogoor hiamelk diaram seenkt, en letjen springsuas aptustelen, do as at so widj: ham as ual an hää niks muar faan’t leewent tu ferwachtin! Ham as uun’t guard-äälerns uunkimen.

So üüs ik. Sant wi en aanj hüs an en letj dootje haa, hää mi at guardteema tu paak füngen, fööraal jüst do, wan ik likers ei ütj guard kön (wat geleegen!), so üüs uun a wonter tu’n bispaal. Al jodiar guardbuken mä jo fein biljen faan green an bruket plaanten! An at jaft soföl, huar ham auer spikeliare kön! Skal rosa multiflora leewer uun’t baad bääft a garage stun of iarer naier bi a tuun of ianfach aueraal? Hü kön ik a bosker ferdial, dat wi at aanj niks muar faan naibüürs wenmobiil sä? Fraagen auer fraagen.

weiterlesen oder Print-Ausgabe bestellen

Tekst an bil:
Dr. Wendy Vanselow
Abteilung für Frisistik an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in Zusammenarbeit mit dem
Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt