Apgoowen för aran

Ik san jüst uun ‚Mutterschutz‘ an sodenang miasttidjs aran an miasttidjs mä di letj (an sin saster an fööraal a hünj) befaadet. Uk wan ik noch en betj widjerwerket haa, min hood wal muar an as begant efter neis tu sjüken. An hat – at hood – fant do nüürag saagen. Leetst tu’n bispal hää min foomen mä en ööder foomen ,stopdaans’ spelet an jo wul uu so hal imer weder tu Heidi Kabel an „Der Junge mit dem Tüdelband“ daanse. Daarloong hed wi do ale en uarwirem faan detdiar liitje, iar wi üüs suutjis begand tu fraagin: Huaram skal ham ütj Hamborag wees, wan ham aapler klau wal? Wat för’n welt woort diar besüngen, huar det so as? Wat küd det wees, wat hoker ütj Hamborag onerskääsd faan hoker, wat ei det fergnöögen hää? Efter en sküür googlin kaam at hood iarst rocht uun a gang, auer at histoorie faan detdiar liitje komplitsiaret as. Refrain, stroofe, tekst an melodii stam faan onerskiaselk lidj ütj onerskiaselk tidjen an san üübtu uk noch flooksis feranert wurden. At aanj as likers ei gans klaar, huaram aapler bluat faan Hanseaten ilegaal mänimen wurd mut. At liitje haa wi widjerhen ale uun’t hood.

apgoowen – Aufgaben
hood – Kopf
uarwirem – Ohrwurm
sküür – hier: Weile
pope – Puppe

En ööder fraag daaget ap; min foomen luket Sesamstraße an määnt – uk ferlicht, am ham salew tu berauagen – dat Krümelmonster jo wel bluat en pope as. Ik stemet natüürelk tu, man irgenthü wiar di soocht ei gans rocht: hi as muar üüs en pope, hi as dach eentelk en dial faan üüs welt. En welt saner en figüür üüs Krümelmonster küd ei detsalew wees üüs en welt mä. Hoker ööders wul soföl diarför du, dat hi at aanj bi sin lefst iidjen bikomt? Dach wel näämen. An do diskutiaret wi det leederhen uk noch mä altermaal uun a famile: As Krümelmonster bluat en pope of as’r ei föl muar en figüür mä en gans aanj oord an wiis, wat irgenthü rocht woor uun üüs welt ‚lewet‘? Di prototypisk „suchti“?

Mä sok saagen koon ham ään rocht woor lung aphual. An diar do uk noch en teema för’n kolumne ütj maage … Jüst lääpt a hünj mä man skuch föörbi, wat en klisjee! Uk weder so’n figüür, saner wat a welt … ööders wiar. Ei beeder! Bluat ööders …

Tekst an bil:
Dr. Wendy Vanselow,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in Zusammenarbeit mit dem Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt