Wendy Vanselows friesische Kolumne: Sok tjüch, sok lidj

Leetst kaam mi ens weder en fraag uun’t hood, huar ik al muarsis mä öödern am snaaket haa: wat täält at aanj muar; hü ’am as of hü ’am tu weesen skiint? Det fraag daaget ap, üüs ik ans weder am a klook sööwen di inj föör a fernsä-kasche lai an Columbo luket. Columbo, det […]

Um auf diesen Beitrag zugreifen zu können, wählen Sie bitte aus folgenden Optionen: +Print Abonnement or Online-Abonnement.